PILOVÉ MOTORY → MOTORY SO ZABUDOVANOU PREVODOVKOU

EPC-80
EPC80 je epicykloidový motor, s jednostupňovou prevodovkou s tromi satelitmi, namontovaný na rôznych Soga motoroch s veľkosťou 80.
EPC-CW 80
Typ EPC-CW 80 je nový vysoko kompaktný motor od firmy Soga. Je dodávaný s integrovanou prevodovkou, je nepremokavý a vhodný proti vlhkosti a chemickým látkam ako detergentom.